Help me raise money for the animals


viernes, 9 de julio de 2010

Entrevista TOT Sant Cugat

Núria Querol: “El més greu que et poden detectar és falta d’empatia”


Núria Querol (Metgessa de família. estudia els maltractaments domèstics) amb Josep Maria VallèsNÚRIA QUEROL
METGESSA DE FAMÍLIA. ESTUDIA ELS MALTRACTAMENTS DOMÈSTICS


Núria Querol (1974) és biòloga, metgessa de família i membre de la Comissió per
la Lluita contra la Violència Familiar i del Gènere de Sant Cugat. És membre del Grup
per a l’Estudi de la Violència a Humans i Animals (GEVHA). La fascina estudiar la vinculació
existent entre el maltractament d’animals i les persones, i prefereix parlar de
violència domèstica. S’estima molts els animals i viatja per tot el món per aprendre.Qui maltracta animals té tendència a maltractar persones i/o a l’inrevés?
Maltractar animals vol dir que estàs exercint un comportament de poder sobre un ser que no té la capacitat de defensarse. I això ja diu molt de la teva manera de relacionar-te i de gestionar els problemes que tens, com la ira o les frustracions. També pot denotar una manca d’empatia, que és el pitjor i el més greu que et poden detectar. Ho veiem molt clar en els casos de violència domèstica: el maltratador, per fer xantatge a la dona, utilitza les seves fonts d’amor, com són els seus fills i els animals de companyia, i l’aïlla de l’exterior.

I aquesta és una estratègia premeditada o inconscient del maltractador?
Depèn dels casos, no podem generalitzar. N’hi ha que tenen un transtorn de personalitat o per dependència, però n’hi ha d’altres que són simplement sàdics i en què sí que es dóna la premeditació. Hi ha qui amenaça la dona de fer mal els fills o els animals, fins al punt que hi ha casos en què la dona ha marxat de casa i rep vídeos amb imatges on es veu com maltracta l’animal domèstic.

Fet que l’obliga a tonar a casa?
És el mateix que passa amb els rodamons. La seva font d’afecte és el gos i quan des de serveis socials li ofereixes la possibilitat d’anar a un alberg, el rodamón prefereix no anar-hi per no quedar- se sense el seu gos, perquè
és el seu amic, el seu company, la seva ànima bessona. Hem d’entendre com són i funcionen les víctimes per ajudar-les de debò.

I una solució passa per la convivència de la víctima i la seva mascota.
Sí, a partir d’ara, quan detectem un cas com aquest, a través del Cau Amic i de la Fundació Altarriba s’oferirà un allotjament temporal per als animals. Està comprovat que una víctima recupera l’alegria i les ganes de
viure si pot mantenir la relació amb el seu animal. És com quan introdueixes animals en una llar d’avis, la vida de la gent gran canvia, enraonen més, etc.

Per què augmenta any rereany la xifra de maltractaments a Sant Cugat?
Volem creure que la rao és perquè les dones denuncien més i s’atreveixen a explicar més el que pateixen. Tampoc no hem de fer alarmisme a Sant Cugat, simplement les dones estan perdent la por a denunciar a la Policia, o explicar-ho a DonaInformació o al CAP Sant Cugat.

Fins fa uns anys, el maltractador era generalment l’home, però darrerament són els fills qui maltracten
els pares.
Sí, ho estem detectant també i la veritat és que se’t posen els pèls de punta. Els pares t’expliquen que el problema
no és només l’agressió física, sinó la mala educació, la falta de respecte, els insults, i això és gravíssim. Hi ha una manca de valors en general per part dels joves, no de tots, és clar. N’hi ha que són fantàstics. Però d’altres estan com molt perduts i no saben per on tirar.

I per què estan perduts?
El context social no hi acompanya. Només escolten que hi ha crisi, que no hi ha esperança de feina... Són nens que estan absorbint coneixements i models i si els transmetem que aquest model és pessimista, que no val
la pena lluitar... Ens hem d’esforçar per transmetre uns valors positius als joves i recuperar valors que s’han perdut, com l’esforç. Els pares sobreprotegeixen els fills i no se’ls fa cap bé. Estan aprenent que a la mínima que volen res els ho donem immediatament. S’ha perdut la cultura de l’esforç.

“Una víctima recupera l’alegria amb el seu animal”


I entenc que si un fill veu que el seu pare o mare maltracta, té tots els números de creure que aquest és el comportament correcte .

Sí, és un factor de risc. Està aprenent com es relacionen els adults. Els nens, de vegades, no saben com expressar què els passa i si maltracten els seus animals domèstics o algun company de classe, per què no ho poden fer amb els pares.

Tu estimes els animals. Quants en tens a casa?

Dos gats que havien estat abandonatsi maltractats. Pels meus horaris no seria responsable per part meva tenir altres animals a casa, com un gos. M’encanten, però he de ser conseqüent amb allò que penso. Sí que en tinc alguns d’apadrinats, com un ximpanzé de la Fundació Mona.

Circ amb animals o sense?

Al circ, animals humans. Els animals que actuen als circs són esclaus. Perquè facin el número davant del públic prèviament els han de maltractar a base de cops. És injustificable.

Animals al zoo, tampoc?

Tampoc. Els animals han d’estar en el seu hàbitat natural. Vaig anar a un safari a l’Àfrica
i el guia em deia que la gent plora en veure i adonar-se que els animals han d’estar lliures, amb els de la seva espècie, etc.

Ens en sortirem amb les corrides de toros o com acabarà això?

Jo tinc l’esperança que s’acabaran abolint. Ara estem en la fase del joc polític, a l’estira-iarronsa.
Hi ha molts interessos, el govern central està pressionant molt sobretot el PSC. A mi, el que em sembla preciós, històric i un gran triomf de la societat catalana és que en tant poc temps recollíssim més de 180.000 signatures contra les corrides de toros. Pensa que l’Estat es gasta més de 500 milions d’euros anuals a promoure la festa taurina (torturar animals). Amb aquests diners públics podríem ajudar moltes dones maltractades.

PER Josep Maria VALLÈS
FotografIA: ARTUR RIBERA

http://www.totsantcugat.com/serveis/?id=811

*********************************************************************************


NÚRIA QUEROL
MÉDICO DE FAMILIA. ESTUDIA EL MALTRATO DOMÉSTICONúria Querol (1974) es bióloga, médico de familia y miembro de la Comisión para
la Lucha contra la Violencia Familiar y de Género de Sant Cugat. Es miembro del Grupo
para el Estudio de la Violencia Hacia Humanos y Animales (GEVHA). Le fascina estudiar la vinculación
existente entre el maltrato de animales y las personas, y prefiere hablar de
violencia doméstica. Quiere mucho a los animales y viaja por todo el mundo para aprender.

Quien maltrata animales tiene tendencia a maltratar personas y / o al revés?

Maltratar animales quiere decir que estás ejerciendo un comportamiento de poder sobre un ser que no tiene la capacidad de defenderse. Y eso ya dice mucho de tu manera de relacionarte y de gestionar los problemas que tienes, como la ira o las frustraciones. También puede denotar una falta de empatía, que es lo peor y lo más grave que te pueden detectar. Lo vemos muy claro en los casos de violencia doméstica: el maltratador, para chantajear a la mujer, utiliza sus fuentes de amor, como son sus hijos y los animales de compañía, la aísla del exterior.

Y esta es una estrategia premeditada o inconsciente del maltratador?

Depende de los casos, no podemos generalizar. Los hay que tienen un trastorno de personalidad o por dependencia, pero hay otros que son simplemente sádicos y en el que sí se da la premeditación. Hay quien amenaza la mujer de hacer daño a los hijos o los animales, hasta el punto que hay casos en que la mujer se ha ido de casa y recibe videos con imágenes donde se ve como maltrata al animal doméstico.

Lo que le obliga a volver a casa?

Es lo mismo que pasa con las personas sin hogar. Su fuente de cariño es el perro y cuando desde servicios sociales le ofreces la posibilidad de ir a un albergue, el vagabundo prefiere no ir para no quedarse sin su perro, porque es su amigo, su compañero, su alma gemela. Debemos entender cómo son y funcionan las víctimas para ayudarlas de verdad.

Y una solución pasa por la convivencia de la víctima y su mascota.

Sí, a partir de ahora, cuando detectamos un caso como este, a través del Cau Amigo y de la Fundación Altarriba se ofrecerá un alojamiento temporal para los animales. Está comprobado que una víctima recupera la alegría y las ganas de vivir si puede mantener la relación con su animal. Es como cuando introduces animales en un hogar de ancianos, la vida de las personas mayores cambia, hablan más, etc.

¿Por qué aumenta cada año la cifra de malos tratos en Sant Cugat?

Queremos creer que la razón es porque las mujeres denuncian más y se atreven a explicar más lo que sufren. Tampoco tenemos que hacer alarmismo en Sant Cugat, simplemente las mujeres están perdiendo el miedo a denunciar a la Policía, o explicar a DonaInformació o en el CAP Sant Cugat.

Hasta hace unos años, el maltratador era generalmente el hombre, pero últimamente son los hijos que maltratan a los padres.

Sí, lo estamos detectando también y la verdad es que se te ponen los pelos de punta. Los padres te cuentan que el problema no es sólo la agresión física, sino la mala educación, la falta de respeto, los insultos, y eso es gravísimo. Hay una falta de valores en general por parte de los jóvenes, no de todos, claro. Los hay que son fantásticos. Pero otros están como muy perdidos y no saben por dónde tirar.

¿Y por qué están perdidos?

El contexto social no acompaña. Sólo escuchan que hay crisis, que no hay esperanza de trabajo ... Son niños que están absorbiendo conocimientos y modelos y si les transmitimos que este modelo es pesimista, que no vale la pena luchar ... Hay que esforzarse por transmitir unos valores positivos a los jóvenes y recuperar valores que se han perdido, como el esfuerzo. Los padres sobreprotegen a los hijos y no les hace ningún bien. Están aprendiendo que a la mínima que quieren algo se lo damos inmediatamente. Se ha perdido la cultura del esfuerzo.

"Una víctima recupera la alegría con su animal"Y entiendo que si un hijo ve que su padre o madre maltrata, tiene todos los números de creer que este es el comportamiento correcto.

Sí, es un factor de riesgo. Está aprendiendo cómo se relacionan los adultos. Los niños, a veces, no saben cómo expresar qué les pasa y si maltratan a sus animales domésticos o a algún compañero de clase, por qué no lo pueden hacer eso con los padres.

Tú quieres a los animales. ¿Cuántos tienes en casa?

Dos gatos que habían sido abandonados y maltratados. Por mis horarios no sería responsable por mi parte tener otros animales en casa, como un perro. Me encantan, pero tengo que ser consecuente con lo que pienso. Sí que tengo algunos de apadrinados, como un chimpancé de la Fundación Mona.

Circo con animales o sin?

En el circo, animales humanos. Los animales que actúan en los circos son esclavos. Para que hagan el número ante el público previamente son maltratados a base de golpes. Es injustificable.

Animales en el zoo, tampoco?

Tampoco. Los animales deben estar en su hábitat natural. Fui a un safari en África y el guía me decía que la gente llora al ver y darse cuenta de que los animales deben estar libres, con los de su especie, etc.

Saldremos adelante con las corridas de toros o como acabará esto?

Yo tengo la esperanza de que se acabarán aboliendo. Ahora estamos en la fase del juego político, del tira y afloja. Hay muchos intereses, el gobierno central está presionando mucho sobre todo el PSC. A mí, lo que me parece precioso, histórico y un gran triunfo de la sociedad catalana es que en tan poco tiempo recogiéramos más de 180.000 firmas contra las corridas de toros. Piensa que el Estado se gasta más de 500 millones de euros anuales para promover la fiesta taurina (torturar animales).Con este dinero público podríamos ayudar a muchas mujeres maltratadas.

POR Josep Maria VALLÈS
FotografIA: ARTUR RIBERA

http://www.totsantcugat.com/serveis/?id=811
http://www.totsantcugat.com/noticies/detall.asp?id_noticia_portal=10873&sec=22&subportada=1

No hay comentarios:

Publicar un comentario