Help me raise money for the animals


viernes, 9 de julio de 2010

Entrevista TOT Sant Cugat

Núria Querol: “El més greu que et poden detectar és falta d’empatia”


Núria Querol (Metgessa de família. estudia els maltractaments domèstics) amb Josep Maria VallèsNÚRIA QUEROL
METGESSA DE FAMÍLIA. ESTUDIA ELS MALTRACTAMENTS DOMÈSTICS


Núria Querol (1974) és biòloga, metgessa de família i membre de la Comissió per
la Lluita contra la Violència Familiar i del Gènere de Sant Cugat. És membre del Grup
per a l’Estudi de la Violència a Humans i Animals (GEVHA). La fascina estudiar la vinculació
existent entre el maltractament d’animals i les persones, i prefereix parlar de
violència domèstica. S’estima molts els animals i viatja per tot el món per aprendre.Qui maltracta animals té tendència a maltractar persones i/o a l’inrevés?
Maltractar animals vol dir que estàs exercint un comportament de poder sobre un ser que no té la capacitat de defensarse. I això ja diu molt de la teva manera de relacionar-te i de gestionar els problemes que tens, com la ira o les frustracions. També pot denotar una manca d’empatia, que és el pitjor i el més greu que et poden detectar. Ho veiem molt clar en els casos de violència domèstica: el maltratador, per fer xantatge a la dona, utilitza les seves fonts d’amor, com són els seus fills i els animals de companyia, i l’aïlla de l’exterior.

I aquesta és una estratègia premeditada o inconscient del maltractador?
Depèn dels casos, no podem generalitzar. N’hi ha que tenen un transtorn de personalitat o per dependència, però n’hi ha d’altres que són simplement sàdics i en què sí que es dóna la premeditació. Hi ha qui amenaça la dona de fer mal els fills o els animals, fins al punt que hi ha casos en què la dona ha marxat de casa i rep vídeos amb imatges on es veu com maltracta l’animal domèstic.

Fet que l’obliga a tonar a casa?
És el mateix que passa amb els rodamons. La seva font d’afecte és el gos i quan des de serveis socials li ofereixes la possibilitat d’anar a un alberg, el rodamón prefereix no anar-hi per no quedar- se sense el seu gos, perquè
és el seu amic, el seu company, la seva ànima bessona. Hem d’entendre com són i funcionen les víctimes per ajudar-les de debò.

I una solució passa per la convivència de la víctima i la seva mascota.
Sí, a partir d’ara, quan detectem un cas com aquest, a través del Cau Amic i de la Fundació Altarriba s’oferirà un allotjament temporal per als animals. Està comprovat que una víctima recupera l’alegria i les ganes de
viure si pot mantenir la relació amb el seu animal. És com quan introdueixes animals en una llar d’avis, la vida de la gent gran canvia, enraonen més, etc.

Per què augmenta any rereany la xifra de maltractaments a Sant Cugat?
Volem creure que la rao és perquè les dones denuncien més i s’atreveixen a explicar més el que pateixen. Tampoc no hem de fer alarmisme a Sant Cugat, simplement les dones estan perdent la por a denunciar a la Policia, o explicar-ho a DonaInformació o al CAP Sant Cugat.

Fins fa uns anys, el maltractador era generalment l’home, però darrerament són els fills qui maltracten
els pares.
Sí, ho estem detectant també i la veritat és que se’t posen els pèls de punta. Els pares t’expliquen que el problema
no és només l’agressió física, sinó la mala educació, la falta de respecte, els insults, i això és gravíssim. Hi ha una manca de valors en general per part dels joves, no de tots, és clar. N’hi ha que són fantàstics. Però d’altres estan com molt perduts i no saben per on tirar.

I per què estan perduts?
El context social no hi acompanya. Només escolten que hi ha crisi, que no hi ha esperança de feina... Són nens que estan absorbint coneixements i models i si els transmetem que aquest model és pessimista, que no val
la pena lluitar... Ens hem d’esforçar per transmetre uns valors positius als joves i recuperar valors que s’han perdut, com l’esforç. Els pares sobreprotegeixen els fills i no se’ls fa cap bé. Estan aprenent que a la mínima que volen res els ho donem immediatament. S’ha perdut la cultura de l’esforç.

“Una víctima recupera l’alegria amb el seu animal”


I entenc que si un fill veu que el seu pare o mare maltracta, té tots els números de creure que aquest és el comportament correcte .

Sí, és un factor de risc. Està aprenent com es relacionen els adults. Els nens, de vegades, no saben com expressar què els passa i si maltracten els seus animals domèstics o algun company de classe, per què no ho poden fer amb els pares.

Tu estimes els animals. Quants en tens a casa?

Dos gats que havien estat abandonatsi maltractats. Pels meus horaris no seria responsable per part meva tenir altres animals a casa, com un gos. M’encanten, però he de ser conseqüent amb allò que penso. Sí que en tinc alguns d’apadrinats, com un ximpanzé de la Fundació Mona.

Circ amb animals o sense?

Al circ, animals humans. Els animals que actuen als circs són esclaus. Perquè facin el número davant del públic prèviament els han de maltractar a base de cops. És injustificable.

Animals al zoo, tampoc?

Tampoc. Els animals han d’estar en el seu hàbitat natural. Vaig anar a un safari a l’Àfrica
i el guia em deia que la gent plora en veure i adonar-se que els animals han d’estar lliures, amb els de la seva espècie, etc.

Ens en sortirem amb les corrides de toros o com acabarà això?

Jo tinc l’esperança que s’acabaran abolint. Ara estem en la fase del joc polític, a l’estira-iarronsa.
Hi ha molts interessos, el govern central està pressionant molt sobretot el PSC. A mi, el que em sembla preciós, històric i un gran triomf de la societat catalana és que en tant poc temps recollíssim més de 180.000 signatures contra les corrides de toros. Pensa que l’Estat es gasta més de 500 milions d’euros anuals a promoure la festa taurina (torturar animals). Amb aquests diners públics podríem ajudar moltes dones maltractades.

PER Josep Maria VALLÈS
FotografIA: ARTUR RIBERA

http://www.totsantcugat.com/serveis/?id=811

*********************************************************************************


NÚRIA QUEROL
MÉDICO DE FAMILIA. ESTUDIA EL MALTRATO DOMÉSTICONúria Querol (1974) es bióloga, médico de familia y miembro de la Comisión para
la Lucha contra la Violencia Familiar y de Género de Sant Cugat. Es miembro del Grupo
para el Estudio de la Violencia Hacia Humanos y Animales (GEVHA). Le fascina estudiar la vinculación
existente entre el maltrato de animales y las personas, y prefiere hablar de
violencia doméstica. Quiere mucho a los animales y viaja por todo el mundo para aprender.

Quien maltrata animales tiene tendencia a maltratar personas y / o al revés?

Maltratar animales quiere decir que estás ejerciendo un comportamiento de poder sobre un ser que no tiene la capacidad de defenderse. Y eso ya dice mucho de tu manera de relacionarte y de gestionar los problemas que tienes, como la ira o las frustraciones. También puede denotar una falta de empatía, que es lo peor y lo más grave que te pueden detectar. Lo vemos muy claro en los casos de violencia doméstica: el maltratador, para chantajear a la mujer, utiliza sus fuentes de amor, como son sus hijos y los animales de compañía, la aísla del exterior.

Y esta es una estrategia premeditada o inconsciente del maltratador?

Depende de los casos, no podemos generalizar. Los hay que tienen un trastorno de personalidad o por dependencia, pero hay otros que son simplemente sádicos y en el que sí se da la premeditación. Hay quien amenaza la mujer de hacer daño a los hijos o los animales, hasta el punto que hay casos en que la mujer se ha ido de casa y recibe videos con imágenes donde se ve como maltrata al animal doméstico.

Lo que le obliga a volver a casa?

Es lo mismo que pasa con las personas sin hogar. Su fuente de cariño es el perro y cuando desde servicios sociales le ofreces la posibilidad de ir a un albergue, el vagabundo prefiere no ir para no quedarse sin su perro, porque es su amigo, su compañero, su alma gemela. Debemos entender cómo son y funcionan las víctimas para ayudarlas de verdad.

Y una solución pasa por la convivencia de la víctima y su mascota.

Sí, a partir de ahora, cuando detectamos un caso como este, a través del Cau Amigo y de la Fundación Altarriba se ofrecerá un alojamiento temporal para los animales. Está comprobado que una víctima recupera la alegría y las ganas de vivir si puede mantener la relación con su animal. Es como cuando introduces animales en un hogar de ancianos, la vida de las personas mayores cambia, hablan más, etc.

¿Por qué aumenta cada año la cifra de malos tratos en Sant Cugat?

Queremos creer que la razón es porque las mujeres denuncian más y se atreven a explicar más lo que sufren. Tampoco tenemos que hacer alarmismo en Sant Cugat, simplemente las mujeres están perdiendo el miedo a denunciar a la Policía, o explicar a DonaInformació o en el CAP Sant Cugat.

Hasta hace unos años, el maltratador era generalmente el hombre, pero últimamente son los hijos que maltratan a los padres.

Sí, lo estamos detectando también y la verdad es que se te ponen los pelos de punta. Los padres te cuentan que el problema no es sólo la agresión física, sino la mala educación, la falta de respeto, los insultos, y eso es gravísimo. Hay una falta de valores en general por parte de los jóvenes, no de todos, claro. Los hay que son fantásticos. Pero otros están como muy perdidos y no saben por dónde tirar.

¿Y por qué están perdidos?

El contexto social no acompaña. Sólo escuchan que hay crisis, que no hay esperanza de trabajo ... Son niños que están absorbiendo conocimientos y modelos y si les transmitimos que este modelo es pesimista, que no vale la pena luchar ... Hay que esforzarse por transmitir unos valores positivos a los jóvenes y recuperar valores que se han perdido, como el esfuerzo. Los padres sobreprotegen a los hijos y no les hace ningún bien. Están aprendiendo que a la mínima que quieren algo se lo damos inmediatamente. Se ha perdido la cultura del esfuerzo.

"Una víctima recupera la alegría con su animal"Y entiendo que si un hijo ve que su padre o madre maltrata, tiene todos los números de creer que este es el comportamiento correcto.

Sí, es un factor de riesgo. Está aprendiendo cómo se relacionan los adultos. Los niños, a veces, no saben cómo expresar qué les pasa y si maltratan a sus animales domésticos o a algún compañero de clase, por qué no lo pueden hacer eso con los padres.

Tú quieres a los animales. ¿Cuántos tienes en casa?

Dos gatos que habían sido abandonados y maltratados. Por mis horarios no sería responsable por mi parte tener otros animales en casa, como un perro. Me encantan, pero tengo que ser consecuente con lo que pienso. Sí que tengo algunos de apadrinados, como un chimpancé de la Fundación Mona.

Circo con animales o sin?

En el circo, animales humanos. Los animales que actúan en los circos son esclavos. Para que hagan el número ante el público previamente son maltratados a base de golpes. Es injustificable.

Animales en el zoo, tampoco?

Tampoco. Los animales deben estar en su hábitat natural. Fui a un safari en África y el guía me decía que la gente llora al ver y darse cuenta de que los animales deben estar libres, con los de su especie, etc.

Saldremos adelante con las corridas de toros o como acabará esto?

Yo tengo la esperanza de que se acabarán aboliendo. Ahora estamos en la fase del juego político, del tira y afloja. Hay muchos intereses, el gobierno central está presionando mucho sobre todo el PSC. A mí, lo que me parece precioso, histórico y un gran triunfo de la sociedad catalana es que en tan poco tiempo recogiéramos más de 180.000 firmas contra las corridas de toros. Piensa que el Estado se gasta más de 500 millones de euros anuales para promover la fiesta taurina (torturar animales).Con este dinero público podríamos ayudar a muchas mujeres maltratadas.

POR Josep Maria VALLÈS
FotografIA: ARTUR RIBERA

http://www.totsantcugat.com/serveis/?id=811
http://www.totsantcugat.com/noticies/detall.asp?id_noticia_portal=10873&sec=22&subportada=1

jueves, 8 de julio de 2010

sábado, 3 de julio de 2010

"Acariciar a un perro es como meterse en un spa biológico""Acariciar a un perro es como meterse en un spa biológico"
Terapia con animales

Hace 30 años que Fine practica terapia asistida por animales (TAA): se le considera la máxima autoridad mundial en esta psicoterapia, que aplica a niños y adolescentes. Me cuenta casos de niños autistas a los que, mediante los perros, ayuda a relacionarse. Casos de adolescentes angustiados, o con obsesiones compulsivas o angustias, o niños con déficit de atención e hiperactividad (emplea también caballos)... Me insiste: "No es magia, es una larga compenetración con el animal adiestrado y un completo proceso de tratamiento". Ha dado charlas de la mano de la Fundación Affinity (que le ha publicado Manual de terapia asistida por animales)y de la Societat Protectora d´Animals de Mataró.VÍCTOR-M. AMELA - 03/07/2010

Tengo 55 años. Nací en Montreal y vivo en California. Soy psicólogo pediátrico, y especialista en terapia asistida por animales (TAA). Estoy casado y tengo dos hijos veinteañeros. Tengo dos perros (Magic y PJ),algún lagarto, una cacatúa y otros pájaros. Respeto a todos

Qué puede hacer un animal por mí?

Insuflarle ganas de seguir vivo. ¡Puede darle la vida!

¿Tanto?

Lo sé bien: llevo 30 años aplicando terapias asistidas por animales. La ciencia ya sabe de los efectos salutíferos del contacto con animales.

¿Qué animales?

Yo empleo perros, por las facilidades que dan en entornos urbanos, pero pueden emplearse caballos, burros, gatos, pájaros...

¿Qué clase de pacientes trata así?

Niños y adolescentes con patologías varias.

¿Qué patologías?

Hiperactividad y déficit de atención, autismo, depresión, ansiedad, retraso mental, síndromes obsesivo-compulsivos, mutismo social, síndrome de Tourette...

¿Y todo eso se cura con perros?

Los perros me asisten en la psicoterapia y aceleran los beneficios del tratamiento.

Lo entenderé mejor con un caso real.

Diana era una niña de cinco años. Hablaba en casa, pero cuando salía, enmudecía: jamás había pronunciado una sola palabra en el colegio, en la calle, en casas de parientes...

¿Qué le pasaba?

Era una mudez social, un bloqueo. Sus padres, muy preocupados, me la trajeron a la consulta. Se sentaron, y uno de mis perros adiestrados, Puppy,recostó su cabeza en el regazo de la niña. Yo noté que ella quiso decir algo, pero no pudo...

¿El perro está adiestrado para eso?

Son perros muy cuidados y sensibles, y captan estados de ánimo. Los adiestro yo mismo. Con un gesto imperceptible, hice volver al perro a mi lado. Y le dije a Diana: "Si le dices ´Ven, Puppy´,¡verás como viene!".

¿Lo dijo?

El padre sacudió la cabeza: "¡Diana no hablará aquí!". Pero Diana dijo: "Ven, Puppy".

¡¿Se curó?!

¡Un morro húmedo y un corazón tibio lo consiguieron! Se desbloqueó. No se curó ahí: siguieron cinco largos meses de terapia. Primero logré que Diana hablase conmigo, después con los profesores, después con los compañeros, después con todos...

¿Qué tiene un perro que no tenga un psicólogo?

El niño o adolescente se protege del adulto mediante algún mecanismo de defensa, algún escudo; pero no levanta ese escudo ante el animal: no siente al perro como amenaza, sino como confortable manta de pelos.

Y baja la guardia.

Establece una conexión puramente emocional, directa, amorosa... La ciencia médica no habla de esto, ¡pero ya va siendo hora!

¿La emoción y el amor como medicina?

Yo soy también mago profesional, y uso trucos de magia y juegos de manos: abren una puerta en pacientes míos, niños que a partir de ese momento me aceptan emocionalmente, cooperan en la terapia... y así sanan.

¿Puede la ciencia medir los efectos del contacto con animales?

Muchos estudios constatan que cuando acaricias a un perro desciende tu presión sanguínea, descienden las hormonas marcadoras de estrés y ansiedad, aumentan los neurotransmisores del bienestar...

Déjeme acariciar a este perrito...

Por sus efectos salutíferos, ¡acariciar a un perro es como meterse en un spa biológico!

Bien visto.

Dos días antes de que operasen a mi esposa de cáncer de mama, le regalé un cachorro de golden retriever. Se llama Magic.El vínculo emocional que establecieron ayudó ami mujer a recuperarse: sentir que un perro te quiere y te espera... ¡es un estímulo poderoso para querer vivir!

Sentir que alguien te quiere te da vida.

En el caso de ancianos, que suelen sentirse progresivamente aislados, desconectados, ¡frecuentar a un animal los revitaliza! ¡Incluso ralentiza el alzheimer!: cuidar al perro ayuda a focalizar la atención, y el anciano pasa de ser cuidado a ser cuidador, ¡activo!

Los perros acabarán financiados por la Seguridad Social...

Miles de años de convivencia con humanos han desarrollado en los perros hipersensibilidad para leer nuestro lenguaje no verbal y descifrar nuestros estados de ánimo.

¿Incluso una depresión, por ejemplo?

Sí. Aldrin, adolescente de 14 años, se sentó con sus padres en la consulta: vestía chaqueta militar anchísima, gorra con visera a la altura de los ojos, atenazado por una depresión... Mi perro se tumbó bajo su silla...

¿Y eso?

Interpretó que ese chico necesitaba protección... A los pocos días, él se autolesionó haciéndose cortes en los brazos... Cuando salió del hospital psiquiátrico, Aldrin pidió venir a mi consulta... ¡a ver al perro (no a mí)! Al verle las heridas del brazo, el perro empezó a lamérselas... Aldrin le abrazó, y rompió a llorar...

¿Y qué pasó luego?

Aldrin quiso volver muchas veces, y así yo pude tratarle. Cinco años después era un buen estudiante universitario. Me remitía bellas cartas para el perro. Yo le respondía como si lo hiciese el perro... ¡Mi cartero sabe bien que en mi casa viven perros que mantienen intensa correspondencia!

¿Qué sabe hoy de Aldrin?

Un día se personó en mi consulta, abrazó al perro y dijo: "Tú me curaste, ¡gracias!". Ver esta escena... justifica todo mi trabajo.

¿Cómo se llamaba ese perro?

Heart: corazón.

Por qué los médicos deben preocuparse por el maltrato animal
* El 20% de los abusos a mascotas está relacionado con un ambiente familiar violento
* Estos ataques se emplean muchas veces como método de chantaje, control o venganza


CRISTINA DE MARTOS

MADRID.- Los actos de crueldad cometidos contra animales pueden reflejar una falta de empatía y un disfrute con el sufrimiento, pero su importancia no acaba ahí. Varios estudios reflejan cómo los menores que viven situaciones problemáticas en el seno de sus familias (abusos, violencia, etc.) pueden manifestar su ira con los más débiles, los animales.

Varios estudios, liderados en su mayoría por autores estadounidenses, han confirmado la relación entre la violencia contra los animales y los castigos físicos, las palizas o los abusos sexuales. Tanto los padres como los hijos pueden perpetrar estos actos y las víctimas son, preferentemente, las mascotas familiares.

Alrededor del 20% de los casos de crueldad animal intencionada también implica alguna forma de violencia familiar, señalan las estadísticas. "Estos comportamientos no son cosas de niños, hay que estudiar qué les pasa. Puede que estén viviendo una situación de violencia en sus casas", señala Núria Querol i Viñas, criminóloga y especialista en crueldad hacia los animales.

En los casos más dramáticos, se produce lo que los expertos llaman 'muerte por compasión', explica Querol, cuando son los propios niños los que acaban con la vida de sus animales para evitarles el sufrimiento que les infligen otros a ellos mismos.
Una forma de intimidación

Los ataques contra las mascotas no se realizan sólo por el mero placer sino que se emplean como arma para coaccionar o intimidar a las víctimas de los abusos. Esto es especialmente dramático en los casos de violencia doméstica. En un estudio realizado en 1998 con mujeres que habían sufrido la ira de sus maridos, el 71% de las participantes admitió que su pareja había amenazado, dañado o matado a su mascota.

"Esta situación puede provocar, incluso, que las mujeres retrasen lo más posible su salida del hogar, por miedo a que sus maridos hagan daño a los animales", explica Querol. "Se han dado casos en los que el agresor ha enviado imágenes o el sonido de una paliza al perro o al gato como chantaje a sus esposas maltratadas", añade.

Según un trabajo publicado en la revista 'Australian Family Physician', el temor por la seguridad de las mascotas es responsable de que entre el 18% y el 43% de las mujeres retrasen el abandono de una relación abusiva.

"La crueldad con los animales es, con demasiada frecuencia, parte de un paisaje de violencia en el que los menores participan y al que están expuestos", señala Frank Ascione, del departamento de Psicología de la Universidad de Utah (EEUU), en el Boletín de Justicia Juvenil. "Más aún –señala el estudio australiano- la crueldad animal eleva importantes cuestiones acerca de la naturaleza de la empatía y del tipo de sociedad en el que deseamos vivir".

La crueldad con los animales, un signo de alarma psiquiátrica
* Los actos de crueldad repetidos contra animales suelen ser señal de trastorno asocial
* Los niños que los realizan son más propensos a cometer delitos en el futuro
* Los especialistas subrayan que este fenómeno no se debe pasar por alto

CRISTINA DE MARTOS

A pesar de la terrible brutalidad que encierran, los actos de crueldad contra los animales no ocupan las primeras de ningún periódico ni parecen escandalizar demasiado a la población. Sin embargo, tienen un significado último que debería interesarnos como sociedad. Aquellos que abusan de los animales, según indican los expertos, son hasta cinco veces más propensos a cometer crímenes violentos contra las personas.

Un adolescente británico que mete al hámster de su hermano en el microondas, un grupo de chicos que crucifica a un gato en la Comunidad Valenciana y otro que asesina brutalmente a un burro en Extremadura, tres mexicanos que torturan a un perro y cuelgan los vídeos en la Red... Animales desollados, quemados, empalados, mutilados, apaleados…

Es frecuente leer o escuchar frases como 'son cosas de niños' cuando se tratan estos sucesos. Es cierto que, a veces, dentro de un juego, especialmente en grupo, algunos menores cometen actos lamentables pero, advierten los psiquiatras y los criminólogos, otras “es una señal de alarma” que la gente no escucha, "no una válvula de escape inofensiva en un individuo sano", en palabras de Allen Brantley, supervisor y Agente Especial del FBI, uno de los grandes especialistas del mundo en la materia.

"Jugar a matar animales que no nos inspiran compasión, como los mejillones, es bastante normal. Pero algunos niños lo hacen de forma reiterativa, incluso disfrutando, y eso es un problema", explica a ELMUNDO.es Francisco Montañés, jefe de Psiquiatría de la Fundación Hospital de Alcorcón.
Conducta asocial

En países como EEUU, el interés por este tipo de actos es creciente. No sólo por la mayor sensibilización hacia los animales sino por las evidencias cada vez más numerosas de la relación entre los actos de crueldad con los animales y otros crímenes que van desde el consumo de drogas hasta los asesinatos en serie.

En la década de los 80, Alan Felthous, experto en Psiquiatría Forense, llevó a cabo varias investigaciones que mostraban de forma consistente cómo detrás de las agresiones a personas había, en muchas ocasiones, una historia de abuso a animales. Sus trabajos, realizados con hombres especialmente violentos internados en las cárceles de EEUU, así lo confirmaron.

Después de eso, otros han analizado la cuestión. En 2002, la revista 'Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law'hacía público un estudio en el cual se asociaban los actos repetidos de crueldad con los animales en la infancia con el desarrollo de un trastorno de personalidad antisocial, la presencia de rasgos antisociales y el abuso de sustancias.

"Aproximadamente, la mitad de los individuos asociales incurre en conductas sádicas y si lo hacen antes de los 10 años el pronóstico es peor", señala Montañés. Que el menor pase de un acto aislado de violencia contra un animal a cometer otros crímenes "es una escalada", añade este experto. "Si repites el acto y va aumentado el tamaño del animal; si se disfruta… Las posibilidades son mayores".

Frank Ascione, del departamento de Psicología de la Universidad de Utah (EEUU) y reconocido experto, escribía en el Boletín de de Justicia Juvenil en 2001: "El abuso de animales y la violencia interpersonal comparten características: ambos tipos de víctimas son criaturas vivas, tienen capacidad para experimentar dolor y podrían morir a consecuencia de las lesiones infligidas".
Una oportunidad para intervenir

La sensibilización en España ante esta problemática es baja. "Estamos a la cola", afirma Núria Querol i Viñas, médico de familia del Hospital Universitario Mútua de Terrassa, criminóloga y experta en estos temas. "El maltrato a los animales es espeluznante y pocas veces se hace nada", añade.

Sin embargo, subraya Querol, que además es miembro de la Asociación Americana de Criminología, "cuando se detectan casos de menores que maltratan a animales, hay que tener cuidado porque puede haber un trastorno de conducta. No se puede pasar por alto, es una oportunidad para intervenir".

En este punto coincide con ella el doctor Montañés, que incide en la necesidad de "acudir al psiquiatra en casos de crueldad con los animales porque al principio estas personas pueden tener fácil remedio. La falta de control de los impulsos, la empatía, el manejo de la ira... son cosas que se pueden tratar si se cogen a tiempo", añade Querol.

Uno de los objetivos de esta experta es instaurar en España, como ya existen en otros países, programas de intervención para trabajar con estas personas ya que "es muy importante cambiar los valores y no se hace de forma sistemática", concluye.